CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
+420 602 405 243
doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Estetická a miniinvazivna chirurgia nohy Praha

Posledních 15 let se specializuji na chirurgii nohy. V roce 2014 jsem zavedl v České republice moderní miniinvazivní chirurgii nohy. Jedné se o šetrné operační postupy, které minimálně zasahují do tkání během operace. Obor ortopedie mě zaujal již během mých studií na medicíně. Ortopedie nabízí komplexní pohled na pohybový aparát a možnost široké mezioborové spolupráce. Nejen v medicíně, ale i s technickými obory.

Každý lékař by měl pochopit, jaké důvody k němu přivedly pacienta. Na základě toho naplánovat optimální postup. A to buď konzervativní nebo velmi efektivní operační léčbu. Operační zákroky, které jsou zásahem do lidského těla je nutné plánovat individuálně a s ohledem na co nejmenší narušení života pacienta. Cílem je dosažení požadovaného výsledku operace. Přeju si, aby všichni pacienti měli na konci operační léčby pocit, že jejich léčba byla správně naplánována i správně provedena.

Vzdělání:

 • 1995–2000 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
 • 2000–2011 – postgraduální studium biomedicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor experimentální chirurgie

Praxe:

 • 2000–2007 – Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, sekundární lékař
 • 2003 – atestace 1. stupně v oboru ortopedie
 • 2007 – licence v oboru ortopedie, vydána Českou lékařskou komorou
 • 2008 – specializace v oboru ortopedie
 • 2000–dosud – Anatonomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, odborný asistent
 • 2007–dosud – Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, odborný asistent
 • 2005–dosud – Canadian Medical, vedoucí lékař specializace ortopedie

Přednášková činnost:

 • Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
 • Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vědecká a publikační činnost:

 • autor 28 odborných článků
 • autor tří odborných publikací

Členství v odborných společnostech:

 • Česká anatomická společnost (ČAS)
 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
 • Sekce chirurgie nohy při ČSOT (SCHN ČSOT)
 • European Foot and Ankle Society (EFAS)