CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
+420 602 405 243
MUDr. Jiří Bek

MUDr. Jiří Bek

Estetická a miniinvazivna chirurgia nohy Praha

V oboru ortopedie pracuji 25 let, z toho posledních 15 let se stále více zabývám ortopedií nohy a hlezna. Medicína se stále vyvíjí a vzhledem k množství nových informací, pokud se lékař chce udržet v kontaktu s nejnovějšími poznatky, a pokud chce zavádět do své praxe nejnovější postupy, je nutné se specializovat i v rámci ortopedie. Toto je dle mého přesvědčení jediná správná cesta k tomu, aby lékař mohl svým pacientům nabídnout takovou péči, kterou by chtěl dostat sám, pokud by se ocitl v roli pacienta.

Vzdělání:

  • 1989 – 1996 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
  • 2000 Atestace I. stupně – Ortopedie
  • 2006 Atestace II. stupně – Diplom o specializaci v oboru ortopedie

Praxe:

  • 1997- dosud Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol
  • 2008–2009 Aberdeen Royal Infirmary, Velká Británie
  • 2018- dosud Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

Přednášková činnost:

  • Pravidelné kongresy a odborné semináře ČSOT, České revmatologické společnosti ČLS JEP a CZFAS

Členství v odborných společnostech:

  • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – ČSOT
  • Czech Foot and Ankle Society - CZFAS
  • European Foot and Ankle Society – EFAS