doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. v českom rozhlase - apríl 2019