CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
+420 602 405 243
doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. v českom rozhlase - apríl 2019

Vbočený palec môžu moderné liečebné postupy veľmi skoro zlepšiť a uľaviť tak pacientom od bolesti

Mýty a povery spojené so vznikom a liečbou vbočeného palca, tzv. hallux valgus, nám osvetlil a vyvrátil ortopéd a podiater doc. MUDr. Rastislav Hromádka z Ortopedickej kliniky 1. LF UK a FN Motol a z kliniky Canadian Medical.

Vbočený palec, čiže hallux valgus, je geneticky podmienená vada. Ide o veľmi bolestivú záležitosť, kedy dochádza k deformite palca s následnou zmenou jeho osi. Postupne sa znižuje hybnosť palca, objavuje sa výrazná hrča, veľké bolesti a neliečená vada vedie až k artróze.

U pacientov s touto chybou záleží na spôsobe života, ich hmotnosti, na starostlivosti o nohy a hlavne na vhodnom obutí. Podľa toho, ako tieto faktory pôsobia, dochádza skôr či neskôr k výraznému zhoršeniu stavu.

„Bola preukázaná výrazná súvislosť vzniku halluxu s obutím“, vysvetľuje doc. Hromádka. „Vbočený palec začal veľmi trápiť národy, ktoré novo začali nosiť moderné topánky až v posledných rokoch. Väčšinu pacientov, ktorých na hallux liečime, tvoria ženy, nosiace síce elegantné, ale zdravotne veľmi nevhodné topánky,“ dodáva.