Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavom Hromádkom, Ph.D. a pacientkou v Českom rozhlase - jún 2022