CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243

Artróza palce

Degenerativní změny kloubu palce. Projevují se postupným omezením hybnosti palce, deformitou, kostními výrůstky v okolí kloubu, bolestí při pohybu a kulháním.

Operační řešení: Mírnější artrotické změny řešíme miniinvazivním zbroušením kostních výrůstků v okolí kloubu palce a uvolněním rozsahu pohybu. Operace je provedena z jedné miniincize na vnitřní straně kloubu palce délky 4 až 5 mm. Pokročilé artrotické změny řešíme miniinvazivním zbroušením kostních výrůstků a ztužením kloubu (artrodézou). Operace je provedena z jedné miniincize na vnitřní straně kloubu palce délky 4 až 5 mm a ze dvou kožních vpichů.

Pooperační rekonvalescence: u mírnějších artrotických změn se zbroušením kloubu chůze o berlích 2 až 3 dny. U pokročilých artrotických změn s provedením ztužení kloubu (artrodézy) chůze o berlích po patě po dobu 6 týdnů.

Předpokládaná délka pracovní neschopnosti: u mírnějších artrotických změn 1 týden, u pokročilých artrotických změn 6 týdnů.

Obrázky: Vlevo předoperační snímky. Lze vidět zduření kloubu způsobené kostními výrůstky. Stav je provázený bolestí při chůzi, kulháním a omezením hybnosti. Uprostřed na rentgenovém snímku jsou patrné mírnější artrotické změny, kostní výrůstky a úbytek chrupavky kloubu. Vpravo pooperační fotky 4 měsíce po operaci. Kostní výrůstky jsou odstraněny a obnovena hybnost v kloubu. Pooperačně téměř neznatelná jizva na vnitřní straně palce.

Artróza kloubu palce před a po operaci

Videa: Na videozáznamech prezentujeme uvolnění kloubu při mírné artróze palce. Provedeno zbroušení artrotických výrůstků za účelem odstranění bolesti kloubu a obnovení hybnosti palce. Ihned po operaci lze vidět, že operovanou končetinu lze plně zatěžovat bez berlí. Pacientka odchází po operaci domů, bez fixace nohy a bez berlí. Bolesti jsou minimální. Byla obnovena plná hybnost palce. V následujících týdnech již nebude pociťovat bolesti, které byly způsobeny artrotickým postižením kloubu. Tímto videem jsme chtěli prezentovat šetrnost miniinvazivních operačních technik nohy.