CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243

Vbočený palec

Deformita palce, kdy je palec vybočený směrem ven. Projevuje se bolestí při chůzi, bolestí kostní prominence na vnitřní straně palce a obtížemi při obouvání.

Operační řešení: provádíme miniinvazivní korekci postavení palce. Palec narovnáme ze 3 až 4 kožních miniincizí a kožních vpichů. Výsledkem operace je narovnání postavení palce a odstranění bolesti.

Pooperační rekonvalescence: chůze o berlích po patě po dobu 4-6 týdnů po operaci.

Předpokládaná délka pracovní neschopnosti: u sedavého zaměstnání 2 týdny, při zaměstnání s chůzí a zátěží na dolní končetiny 6 týdnů.

Obrázky: Vlevo předoperační snímky, na kterých je vidět vbočené postavení palce s prominencí hlavičky metetarsu na vnitřní straně nohy. Pacientka udává bolesti při chůzi, bolestivost kostní prominence a problémy s obouváním. Uprostřed na rentgenovém snímku je vidět vbočený palec s rozšířením klenby. Vpravo na pooperačních fotkách za 3 měsíce od operace je patrné srovnání postavení palce s vymizením kostní prominence na vnitřní straně nohy. Operace provedena z jedné miniincize a kožních vpichů. Jsou patrné téměř neznatelné jizvy na vnitřní straně nohy. Rovněž odezněly i bolesti palce.

Vbočený palec před a po operaci