CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243

Artróza palce - červen 2022

Pacientka s artrózou palce, 54 let, udává bolesti při chůzi a omezení hybnosti palce.

Před operací

Pacientka s artrózou palce, 54 let, která udává bolesti při chůzi a omezení hybnosti palce nohy.

Před operací artrózy palce

Po operaci

V červnu 2022 provedeno uvolnění kloubu palce a odstraněny artrotické výrůstky z okolí kloubu. Operace provedena z kožního vpichu délky 3 mm. Pacientka odchází v den operace domů, odlehčení o berlích 2-3 dny. Na pooperačním snímku po 4 týdnech lze vidět drobnou hojící se jizvu na vnitřní straně kloubu palce. Pooperačně zlepšena hybnost palce a odezněly bolesti při chůzi.

po operaci artrózy palce