CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243

Fotky a videa miniinvazivního řešení artrózy palce – září 2022

Dne 23.9.2022 jsme provedli miniinvazivní uvolnění artrotického kloubu palce na pravé noze. Jednalo se o 47letou pacientku, která udávala bolesti při chůzi, obtíže s výrůstky v okolí palce a omezení hybnosti. V tomto případě prezentujeme rychlou pooperační rekonvalescenci při provedení operace miniinvazivní technikou.

Předoperační fotky

Artróza palce - předoperační foto

Artróza palce - předoperační foto

Na předoperační fotce lze vidět zduření základního kloubu palce. Postavení palce je normální.

Předoperační komentář obtíží pacientky

Hlavním problémem je omezení funkce kloubu palce. Došlo k omezení hybnosti. Při chůzi jsou bolesti. Nemůže se naplno věnovat sportovním pohybovým aktivitám. Pociťuje tlak v obuvi.

Předoperační video chůze

Artrotické změny jsou středního stupně. Není ovlivněn stereotyp chůze. Nicméně při odvalu nohy pacientka pociťuje bolesti. Nemůže se postavit na špičku nohy.

Fotka na sále těsně po operaci

Artróza palce - po operaci na sále

Operace byla provedena velmi šetrně pod kontrolou rentgenového přístroje pouze ze 3 mm kožní miniincize.

Pooperační video chůze v den operace

Ihned po operaci lze vidět, že operovanou končetinu lze plně zatěžovat bez berlí. Pacientka odchází po operaci domů, bez fixace nohy a bez berlí. Bolesti jsou minimální. Byla obnovena plná hybnost palce. V následujících týdnech již nebude pociťovat bolesti, které byly způsobeny artrotickým postižením kloubu. Tímto videem jsme chtěli prezentovat šetrnost miniinvazivních operačních technik nohy.