CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243

Vbočený palec - srpen 2022

Pacientka s deformitou palce, 64 let, přichází pro bolesti přednoží, obtíže s obouváním a překřížením palce a druhého prstu.

Před operací

Na předoperačních fotkách lze vidět výraznou deformitu palce s překřížením s druhým prstem

Před operací vbočeného palce

Před operací vbočeného palce

Současně pacientka udává bolesti přednoží, obtíže při chůzi a pocit tlaku v obuvi.

1 týden po operaci

Provedli jsme korekci vbočeného palce miniinvazivní operační technikou z kožních vpichů a miniincizí. Operace provedena bez standardních operačních ran. Na fotce týden po operaci lze vidět pooperační otok přednoží.

První týden po operaci vbočeného palce

V porovnání s běžnými otevřenými operačními technikami jsou výrazně menší pooperační bolesti a otok. Pacientka po 4 týdnech od operace chodí bez berlí.

3 měsíce po operaci

Výsledek operace je patrný na fotkách 3 měsíce po operaci a 5 měsíců po operaci.

3 měsíce po operaci vbočeného palce

5 měsíců po operaci

5 měsíců po operaci vbočeného palce

Video 5 měsíců po operaci

Současně je výsledek operace dokumentován na videu chůze 5 měsíců po operaci. Operací došlo ke korekci deformity palce a odezněly bolesti přednoží.