Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavem Hromádkou, Ph.D. a pacientkou v Českém rozhlase - červen 2022