CZECH FOOT AND ANKLE SOCIETYEuropean Foot & Ankle Society
602 405 243
doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. v českém rozhlasu - duben 2019

Vbočený palec mohou moderní léčebné postupy velmi brzy zlepšit a ulevit tak pacientům od bolesti

Mýty a pověry spojené se vznikem a léčbou vbočeného palce, tzv. hallux valgus, nám osvětlil a vyvrátil ortoped a podiatr doc. MUDr. Rastislav Hromádka z Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a z kliniky Canadian Medical.

Vbočený palec, neboli hallux valgus, je geneticky podmíněná vada. Jde o velmi bolestivou záležitost, kdy dochází k deformitě palce s následnou změnou jeho osy. Postupně se snižuje hybnost palce, objevuje se výrazná boule, velké bolesti a neléčená vada vede až k artróze.

U pacientů s touto vadou záleží na způsobu života, jejich hmotnosti, na péči o nohy a hlavně na vhodném obutí. Podle toho, jak tyto faktory působí, dochází dříve či později k výraznému zhoršení stavu.

„Byla prokázána výrazná souvislost vzniku halluxu s obutím“, vysvětluje doc. Hromádka. „Vbočený palec začal hodně trápit národy, které nově začaly nosit moderní boty až v posledních letech. Většinu pacientů, které na hallux léčíme, tvoří ženy, nosící sice elegantní, ale zdravotně velmi nevhodné boty,“ dodává.